Status: Affiliate member

Dr. Elien Colman is a former member of HeDeRa.
She obtained her PhD in 2013 under the supervision of Prof. Dr. Piet Bracke. The title of her doctoral thesis is "Contacten met professionele hulpverleners omwille van sociale of emotionele problemen: een onderzoek naar de rol van de partnerrelatie".